Προβλήματα στην σωματική ανάπτυξη Γ#Π Π#Ε 09!!

Προβλήματα στην σωματική ανάπτυξη

ΓΚΡΕΚΑ-ΣΠΗΛΙΩΤΗ Βασιλική Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Διευθύντρια της Μονάδας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών