Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος της ανοιχτής χειρουργικής στην Οξεία Παγκρεατίτιδα ΟΠ Χ#Ε Γ#Π 03!!

Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος της ανοιχτής χειρουργικής στην Οξεία Παγκρεατίτιδα ΟΠ

ΝΤΙΝΑΣ Αχιλλέας Χειρουργός Μονάδα Χειρουργικής Ογκολογίας Παγκρέατος-Χοληφόρων Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκη
Χειρουργός Μονάδα Χειρουργικής Ογκολογίας Παγκρέατος-Χοληφόρων Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκη