Πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα Ventilator Associated Pneumonia VAP Ν#Η

Πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα Ventilator Associated Pneumonia VAP

ΜΠΟΥΖΙΚΑ Μερόπη Λέκτορας Τμήμα Νοσηλευτικής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λέκτορας Τμήμα Νοσηλευτικής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Lecturer in Emergency and Intensive Care Nursing at the Technological University of Cyprus CUT since 2014. Since then she is Head of the track “Advanced Emergency Intensive Care” one of the 5 tracks of the 2-year Master of Science in Advanced Practice.
Former tenured Assistant Professor at TEI of Athens Department of Nursing Greece.
She holds a BSc in Nursing1997 Masters degree MSc 2001 and a PhD 2008 in Critical Care from the University of Athens School of Nursing. Most her clinical experience is in Intensive Care Units ICU