Πλήρης ανδρογονικός αποκλεισμός .Ποια πρέπει να είναι η σημερινή πρακτική Κ#Σ Χ#Ε

Πλήρης ανδρογονικός αποκλεισμός .Ποια πρέπει να είναι η σημερινή πρακτική

ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Επιμελητής Α’ Ουρολόγος Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς
Επιμελητής Α’ Ουρολόγος Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς