ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ . Αρτηριακή Υπέρταση Γ#Π 09!! Γ#Π 02!!

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ . Αρτηριακή Υπέρταση

ΚΑΤΣΗ Βασιλική Καρδιολογικό Τμήμα Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθήνα
Καρδιολογικό Τμήμα Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθήνα