ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ συνδρομα-ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ. Κ#Σ Γ#Π 04!!

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ συνδρομα-ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ.

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Συντονιστής Δντής Ρευματολογίας ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ευστράτιος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου Αλεξανδρούπολη
Συντονιστής Δντής Ρευματολογίας
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου .Αλεξανδρούπολη
Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου Αλεξανδρούπολη