Παραλαβή παιδιού στα ΤΕΠ. Αρχές ασφαλούς διακομιδής παιδιατρικών ασθενών Ε#Α Ν#Η Γ#Π 15!!

Παραλαβή παιδιού στα ΤΕΠ. Αρχές ασφαλούς διακομιδής παιδιατρικών ασθενών

ΑΓΓΕΛΗ Εμμανουέλα MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ MSc Δημόσια Διοίκηση ΜΕΛΠ – ΤΕΠΠΔ Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκη
MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ MSc Δημόσια Διοίκηση ΜΕΛΠ – ΤΕΠΠΔ Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ