Ο ρόλος του Ογκολόγου στην αντιμετώπιση των ΝΕΤ Κ#Σ

Ο ρόλος του Ογκολόγου στην αντιμετώπιση των ΝΕΤ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Αδαμαντία ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ηλίας Ογκολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Αθήνα
Παθολόγος-Ογκολόγος Αναπληρώτρια Διευθύντρια στην Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ Αθήνα
Παθολόγος-Ογκολόγος επικεφαλής της Β΄ Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ Αθήνα
Visiting Assistant Professor πανεπιστημίου Northwestern ΗΠΑ