Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας άμεσα μετεγχειρητικά στις επεμβάσεις καρκίνου του Μαστού Μ#Σ Κ#Σ Χ#Ε A#H Γ#Π 15!!

Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας άμεσα μετεγχειρητικά στις επεμβάσεις καρκίνου του Μαστού

ΜΠΑΓΙΩΝΕΤΑ Ιωάννα Φυσικοθεραπεύτρια Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας - Ν. Μ. Αιγίου
Φυσικοθεραπεύτρια Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν. Μ. Αιγίου