Ο Ρόλος της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης στην Απεικόνιση και Αντιμετώπιση Ηπατικών Όγκων Β#Α Μ#Ν Κ#Σ

Ο Ρόλος της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης στην Απεικόνιση και Αντιμετώπιση Ηπατικών Όγκων

ΤΣΟΥΛΦΑΣ Γεώργιος MD PhD FICS FACS Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Α Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.Θεσσαλονίκη
PhD FICS FACS
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ
Α΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ