Ο ρόλος της ρύθμισης του ΣΔ στην πρόληψη συγγενών ανωμαλιών Κ#Η

Ο ρόλος της ρύθμισης του ΣΔ στην πρόληψη συγγενών ανωμαλιών

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Δημήτριος,Παθολόγος-Διαβητολόγος,Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Δημήτριος,Παθολόγος-Διαβητολόγος,Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ