Ο ρόλος της πληροφορικής στην ακτινοθεραπεία Β#Α Κ#Σ Π#Η

Ο ρόλος της πληροφορικής στην ακτινοθεραπεία

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Περικλής PhD Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Τμήμα Ακτινοθεραπείας Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ‘ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ’
Διδάκτωρ ΠανεπιστημίουPhD Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Τμήμα Ακτινοθεραπείας Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ‘ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ’