Ο ρόλος της καρδιαγγειακής μαγνητικής τομογραφίας στο σύνδρομο Turner Γ#Π 22!! Γ#Π 02!! Π#Ε

Ο ρόλος της καρδιαγγειακής μαγνητικής τομογραφίας στο σύνδρομο Turner

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ Σοφία MD FESC ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθήνα
MD FESC ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθήνα