Ο ρόλος της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας Χ#Ε

Ο ρόλος της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας

ΜΠΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός Ακτινολόγος Επιμελητής Α Τμήμα Υπολογιστικής Μαγνητικής τομογραφίας ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Ακτινολόγος Επιμελητής Α Τμήμα ΥπολογιστικήςΜαγνητικής τομογραφίας
ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ