Ο Ρόλος της Ανοσοθεραπείας στο Γυναικολογικό Καρκίνο Κ#Σ

Ο Ρόλος της Ανοσοθεραπείας στο Γυναικολογικό Καρκίνο

ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ Ελένη Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας ΑΠΘ Θεσσαλονίκη
Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας – Ογκολογίας ΑΠΘ Θεσσαλονίκη