Ο Ρόλος της Ακτινοθεραπείας στον Καρκινικό Πόνο Κ#Σ Γ#Π 15!!

Ο Ρόλος της Ακτινοθεραπείας στον Καρκινικό Πόνο

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ Στυλιανή MD Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Επιμελήτρια Α΄ Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
Ακτινοθεραπεύτρια – Ογκολόγος
Θεολόγος Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας ΓΝ “ΑΧΕΠΑ” Θεσσαλονίκη