Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πως αντιλαμβάνονται και πως αντιδρούν τα οστά στα μηχανικά ερεθίσματα Ο#Η Β#Α

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πως αντιλαμβάνονται και πως αντιδρούν τα οστά στα μηχανικά ερεθίσματα

Dr ΚΑΡΠΩΝΗΣ Αθανάσιος Ορθοπαιδικός Θεσσαλονίκη
Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ