Ο θεσμός του σχολικού νοσηλευτή και ο ρόλος του για τους μαθητές με ΣΔ τύπου 1 Π#Ε Γ#Π 09!! Ν#Η

Ο θεσμός του σχολικού νοσηλευτή και ο ρόλος του για τους μαθητές με ΣΔ τύπου 1

ΛΟΥΒΑΡΗ Βασιλική Μετεκπαιδευμένη Νοσηλεύτρια – Εκπαιδεύτρια παιδιού με διαβήτη Οικογένειας Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Παιδοδιαβητολογικό Ιατρείο ΠαΓΝΗ Ηράκλειο Κρήτη
Μετεκπαιδευμένη Νοσηλεύτρια – Εκπαιδεύτρια παιδιού με διαβήτη Οικογένειας Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Παιδοδιαβητολογικό Ιατρείο ΠαΓΝΗ Ηράκλειο Κρήτη