Ο θεραπευτικός αλγόριθμος στον ΜΜΚΠ την εποχή της ανοσοθεραπείας Κ#Σ

Ο θεραπευτικός αλγόριθμος στον ΜΜΚΠ την εποχή της ανοσοθεραπείας

ΜΠΟΥΤΗΣ Αναστάσιος Παθολόγος-Ογκολόγος Αντικαρκινικό νοσοκομείο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Θεσσαλονίκη
Παθολόγος-Ογκολόγος Αντικαρκινικό νοσοκομείο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Θεσσαλονίκη