Οφθαλμοπάθεια ν.Graves

Οφθαλμοπάθεια ν.Graves

ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ ΣιδέρηςΕνδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη Μεταβολισμού 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης