Οστική μεταστατική νόσος. Κ#Σ 04!! Γ#Π 22!!

Οστική μεταστατική νόσος.

Dr ΜΟΥΡΙΚΗΣ Αναστάσιος MD PhD Ορθοπεδικός Επιμελητής ΕΣΥ Α Ορθοπεδική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ Αθήνα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου MD PhD ΟρθοπεδικόςΕπιμελητής ΕΣΥ Α Ορθοπεδική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ Αθήνα
Consultant Orthopaedic Surgeon Department of Orthopaedics Laiko General Hospital NHS