Οστεοπορωτικά Κατάγματα του Ισχίου Ο#Η Γ#Σ Γ#Π 06!!

Οστεοπορωτικά Κατάγματα του Ισχίου

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γεώργιος επιμελητής Α του Δ Ορθοπεδικού τμήματος του ΑΣΚΛΗΠΙΕΪΟΥ Βούλας Αθήνα
Ορθοπεδικός επιμελητής Α του Δ Ορθοπεδικού τμήματος του ΑΣΚΛΗΠΙΕΪΟΥ Βούλας Αθήνα