Οστεοπορωτικά κατάγματα στους υπερήλικες. Αναισθησιολογικές ιδιαιτερότητες Ο#Η Γ#Σ Χ#Ε

Οστεοπορωτικά κατάγματα στους υπερήλικες. Αναισθησιολογικές ιδιαιτερότητες

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Μαριάννα MD MSc Επιμελήτρια Α΄ Αναισθησιολόγος Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Αθήνα
MD MSc Επιμελήτρια Α΄ Αναισθησιολόγος Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Αθήνα