Ορμονική συνιστώσα και γονιδιακή έκφραση στη γυναικεία σεξουαλικότητα Φ#Ι

Ορμονική συνιστώσα και γονιδιακή έκφραση στη γυναικεία σεξουαλικότητα

ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Ευγενίαφοτήτρια ΙατρικήςΑΡΜΕΝΗ Αναστασίαιατρόςυποψήφια ΔιδάκτωρΓεωργόπουλος Νεοκλής ΕνδοκρινολόγοςΑναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
Φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών-Ιατρός υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών-ΕνδοκρινολόγοςΑναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου Πατρών