Ορμονική Ρύθμιση Του Μηχανοστάτη Ο#Η

Ορμονική Ρύθμιση Του Μηχανοστάτη

Dr ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ Αθανάσιος Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Επιμελητής Ενδοκρινολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκη
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Επιμελητής Τμήματος Ενδοκρινολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη Μεταβολισμού 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης