Ορμονικές διαταραχές στη νεοπλασματική νόσο-Παρανεοπλασματικά σύνδρομα Κ#Σ

Ορμονικές διαταραχές στη νεοπλασματική νόσο-Παρανεοπλασματικά σύνδρομα

Dr ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΑντώνιοςΕνδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Επιμελητής Α του Ενδοκρινολογικου τμήματος Β του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ