Οξεοβασική Ισορροπία Μεταβολικές Διαταραχές. Β#Α Γ#Π 09!!

Οξεοβασική Ισορροπία Μεταβολικές Διαταραχές.

ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ Παναγιώτης BSc Biology MD Sp.Pneumonologist PhD Mol Med Βιολόγος- Κλινικός Χημικός Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Αθήνα
BSc Biology MD Sp.Pneumonologist PhD Mol Med
Βιολόγος- Κλινικός Χημικός
Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Αθήνα