Οξεοβασική Ισορροπία ΙΙ Αναπνευστικές Διαταραχές. Αέρια Αίματος Β#Α Γ#Π 01!!

Οξεοβασική Ισορροπία ΙΙ Αναπνευστικές Διαταραχές. Αέρια Αίματος

ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ Παναγιώτης BSc Biology MD Sp.Pneumonologist PhD Mol Med Βιολόγος- Κλινικός Χημικός Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Αθήνα
BSc Biology MD Sp.Pneumonologist PhD Mol Med
Βιολόγος- Κλινικός Χημικός
Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Αθήνα