Οδηγός Λειτουργίας ΤΕΠ Ε#Α Ν#Η Μ#Ν Γ#Π 16!!

Οδηγός Λειτουργίας ΤΕΠ

ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Παναγιώτης Επίκ. καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης πρόεδρος της Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής και διευθυντής στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού ΝοσοκομείουΗράκλειο Κρήτη
Επίκ. καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης πρόεδρος της Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής και διευθυντής στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού ΝοσοκομείουΗράκλειο Κρήτη