ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΤΩΝ Πόσο Αξιοποιήσιμα Είναι Τα Δωρηθέντα Όργανα Χ#Ε Β#Α Ν#Η

ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΤΩΝ
Πόσο Αξιοποιήσιμα Είναι Τα Δωρηθέντα Όργανα

ΦΟΥΖΑΣ Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων
Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ