Νεώτερες Ενδοσκοπικές και Λαπαροσκοπικές Τεχνικές στην Αντιμετώπιση της ΓΟΠ Γ#Π 03!!

Νεώτερες Ενδοσκοπικές και Λαπαροσκοπικές Τεχνικές στην Αντιμετώπιση της ΓΟΠ

ΜΑΡΗΣ Θεοφάνης MD PhD FEBG Γαστρεντερολόγος Διευθυντής ΕΣΥ Γαστρεντερολογική Κλινική Γ. Ν.Θ Γεώργιος Παπανικολάου Θεσσαλονίκη
MD PhD FEBG Γαστρεντερολόγος Διευθυντής ΕΣΥ Γαστρεντερολογική Κλινική
Γ. Ν.Θ Γεώργιος Παπανικολάου Θεσσαλονίκη