Νεότερες παρακλινικές εξετάσεις στη διάγνωση της Νεφρικής Νόσου Β#Α Γ#Π 06!!

Νεότερες παρακλινικές εξετάσεις στη διάγνωση της Νεφρικής Νόσου

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ Κωνσταντία Νεφρολόγος Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Νεφρολόγος Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης