Νεφρολιθίαση ο ρόλος του Ενδοκρινολόγου Γ#Π 06!!

Νεφρολιθίαση ο ρόλος του Ενδοκρινολόγου

Dr ΛΙΒΑΔΑΣ Σαράντης Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Νοσοκομείο Metropolitan Αθήνα
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο METROPOLITAN Αθήνα