Νευρολογικές Εκδηλώσεις σε Ασθενείς με Αιμοκάθαρση Γ#Π 05!! Γ#Π 06!!

Νευρολογικές Εκδηλώσεις σε Ασθενείς με Αιμοκάθαρση

ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ Ελένη MD PhD Νεφρολόγος Γ.Ν.Πατρών ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
MD PhD Νεφρολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γ.Ν.Πατρών ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ