Νευροενδοκρινικοί όγκοι του πεπτικού ΝΕΤ Επιδημιολογία ταξινόμηση Κ#Σ Χ#Ε Γ#Π 03!! Γ#Π 22!! Γ#Π 23!!

Νευροενδοκρινικοί όγκοι του πεπτικού ΝΕΤ Επιδημιολογία ταξινόμηση

ΚΟΣΜΙΔΗΣ Χριστόφορος Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Γ’ Χειρουργική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Γ’ Χειρουργική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη