Νευροενδοκρινικοί όγκοι. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κ#Σ 03!! Γ#Π 221!

Νευροενδοκρινικοί όγκοι. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Dr ΠΑΖΑΪΤΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Καλλιόπη. Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Διευθύντρια της Ενδοκρινολογικής Κλινικής, “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Αντικαρκινικό” Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,