Νευροενδοκρινείς όγκοι γαστρεντερικού συστήματος Έλεγχος συμπτωμάτων και φαρμακευτική θεραπεία Κ#Σ

Νευροενδοκρινείς όγκοι γαστρεντερικού συστήματος
Έλεγχος συμπτωμάτων και φαρμακευτική θεραπεία

ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Ελευθέριος Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος ΕΠΓΟΣ ΥΙ Επιμελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Επιμελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ