Μοριακός καρυότυπος array CGH στον προγεννητικό έλεγχο Π#Ε Κ#Η Β#Α Γ#Π 21!!

Μοριακός καρυότυπος array CGH στον προγεννητικό έλεγχο

ΤΖΕΤΗ Μαρία Αναπλ. Καθ. Γενετικής Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής ΕΚΠΑ
Αναπλ. Καθηγήτρια Γενετικής Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής ΕΚΠΑ