Μικροβιακή αντοχή στο Νοσοκομειακό Περιβάλλον Ν#Η Γ#Π 13!!

Μικροβιακή αντοχή στο Νοσοκομειακό Περιβάλλον

ΛΕΛΕΚΗΣ Μωυσής Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος συντονιστής Διευθυντής Παθολογικού τμήματος νοσοκομείο ΚΑΤ αΘήνα
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος συντονιστής Διευθυντής Παθολογικού τμήματος
νοσοκομείο ΚΑΤ ΑΘήνα