Μια κριτική ματιά στη Φαρμακευτική αγωγή για την παχυσαρκία παρόν και μέλλον

Μια κριτική ματιά στη Φαρμακευτική αγωγή για την παχυσαρκία παρόν και μέλλον

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑλέξανδροςΕπίκ. Καθηγητής Παθολογίας Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών ΓΝΑ Λαϊκό
επίκουρος καθηγητής ΠαθολογίαςΕΚΠΑ Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΓΝΑ Λαϊκό Αθήνα