ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ Νέα Oπτική για το Παλαιότερο Αντιδιαβητικό Φάρμακο Γ#Π 09!!

ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ Νέα Oπτική για το Παλαιότερο Αντιδιαβητικό Φάρμακο

Dr ΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗ Μαριάνθη Παθολόγος-Διαβητολόγος Θεσσαλονίκη
Παθολόγος – Διαβητολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Διευθύντρια
Παθολογικού Τμήματος Ε.Ι. Ιατρείου Διαβήτη και
Διαβητικού Ποδιού Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο