Μεταμόσχευση νησιδίων παγκρέατος στον ΣΔ Χ#Ε

Μεταμόσχευση νησιδίων παγκρέατος στον ΣΔ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλειος, Καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ
Καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, Κλινική μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Αθανάσιος, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής, “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Αβραάμ, FACP Ενδοκρινολόγος
Eνδοκρινολόγος,FACP,τ.Διευθυντής της Eνδοκρινολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.f.Clinical Associate Professor of Endocrinology,State University of New York, Recognition of quality in Endocrinology, Diabetes and Metabolism: The European board of Endocrinology, U.E.M.s