Μεταμόσχευση νεφρού στα παιδιά ιδιαιτερότητες και έκβαση Β#Α

Μεταμόσχευση νεφρού στα παιδιά ιδιαιτερότητες και έκβαση

ΠΡΙΝΤΖΑ Νικολέτα Επ. Καθ. Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Α’ Παιδιατρική ΑΠΘ
Επ. Καθ. Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Α’ Παιδιατρική ΑΠΘ