Μεταβολισμός Lp(a) και προσέγγιση ασθενούς με ψηλές τιμές Lp(a)

Μεταβολισμός Lp(a) και προσέγγιση ασθενούς με ψηλές τιμές Lp(a)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ευρυδίκη, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος