Μεταβολισμός του ασβεστίου στην κύηση Κ#Η

Μεταβολισμός του ασβεστίου στην κύηση

Dr ΣΩΜΑΛΗ Μαρία ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Αβραάμ Ενδοκρινολόγοι
Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πατρών
Eνδοκρινολόγος FACP τ.Διευθυντής της Eνδοκρινολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.f.Clinical Associate Professor of EndocrinologyState University of New York Recognition of quality in Endocrinology Diabetes and Metabolism The European board of Endocrinology U.E.M.s