Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση σε παιδιά και εφήβους Α#Η Π#Ε

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση σε παιδιά και εφήβους

ΔΟΥΔΑ Ελένη καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ-ΔΠΘ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕΦΑΑ-ΔΠΘ Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης