Μεταβολές και αξιολόγηση βασικών βιοχημικών παραμέτρων στην άσκηση Α#Η

Μεταβολές και αξιολόγηση βασικών βιοχημικών παραμέτρων στην άσκηση

Dr ΣΓΟΥΡΑΚΗ Ερασμία Τ. Διευθύντρια Τμήματος Βιοχημείας της Άσκησης Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Ο.Α.Κ.Α.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου T. Διευθύντρια Τμήματος Βιοχημείας της Άσκησης Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Ο.Α.Κ.Α.