Μετάβαση από τον παιδοενδοκρινολόγο στον ενδοκρινολόγο ενηλίκων ΣΥΝΔΡΟΜΟ TURNER Π#Ε

Μετάβαση από τον παιδοενδοκρινολόγο στον ενδοκρινολόγο ενηλίκων ΣΥΝΔΡΟΜΟ TURNER

Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Μαρία παιδοενδοκρινολόγος-αν.καθηγητής ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Νεοκλής ενδοκρινολόγος ενηλίκων
Παιδίατρος-ΠαιδοενδοκρινολόγοςΔιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ
Πανεπιστημιακός Υπότροφος
Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα
Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ
ΕνδοκρινολόγοςΑναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου Πατρών