Εμβολισμοί προστάτη αδένα Ελάχιστα επεβατική θεραπεία καλοήθους υπερπλασίας προστάτη Γ#Π Β#Α

Εμβολισμοί προστάτη αδένα Ελάχιστα επεβατική θεραπεία καλοήθους υπερπλασίας προστάτη

ΣΟΥΦΤΑΣ Βασίλειος Αν. Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας ΔΠΘ Διευθυντής Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΔΠΘ και Τμήματος Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Αν. Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας ΔΠΘΔιευθυντής Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΔΠΘ και Τμήματος Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης.