Μακροχρόνια παρακολούθηση και θνητότητα στο σύνδρομο Cushing

Μακροχρόνια παρακολούθηση και θνητότητα στο σύνδρομο Cushing

ΝΤΑΛΗ ΓεωργίαΕνδοκρινολόγος Επιμελήτρια Β’Ενδοκρινολογικό τμήμα-Διαβητολογικό κέντροΓ.Ν.Α Αλεξάνδρα Αθήνα
ΕνδοκρινολόγοςΕπιμελήτρια Β’ Ενδοκρινολογικό τμήμα-Διαβητολογικό κέντρο Γ.Ν.Α Αλεξάνδρα